De provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland vinden dat grenswerkers hetzelfde belastingvoordeel als expats moeten krijgen. Ook moet hun sociale zekerheid goed geregeld worden. Volgens het Centraal Plan Bureau kan dit voor 40.000 nieuwe banen zorgen. Mensen die in grensregio’s wonen en over de grens werken hebben nu geen mogelijkheden om deel te nemen aan een Nederlands pensioenfonds.  Over het ziekengeld dat ze in het buitenland krijgen uitbetaald betalen zij in Nederland weer belasting. Expats hebben juist een belastingvrij percentage van 30 procent van hun inkomen. De provinciebesturen vinden het eerlijk dat dit ook voor grenswerkers gaat gelden.

De grensgebieden in Nederland zijn veelal probleemgebieden en krimpregio’s. Denk bijvoorbeeld aan Oost-Groningen en de Achterhoek. Deze plekken liggen een eind van de Randstad af, maar wel dicht bij grote Duitse steden. De provincies willen zaken voor de grenswerkers goed geregeld hebben. Daarom ligt er een voorstel bij de ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Wonen en Rijksdienst.

30 januari 2017
Bron: ANP