Het taalcafé in Nijmegen is na een aantal maanden al een groot succes. De frequentie is inmiddels verdubbeld en een tweede café zal in september starten in Dukenburg.

Het taalcafé is een laagdrempelige activiteit voor mensen die Nederlands willen leren en spreken. Het is een initiatief van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Iedereen mag komen: asielzoekers, expats, maar ook mensen die om heel andere redenen in ons land zijn komen wonen. Onder begeleiding van vrijwilligers proberen de deelnemers de taal onder de knie te krijgen. In groepjes wordt over algemene onderwerpen gepraat, zoals bijvoorbeeld het weer, of het nieuws.

Elke woensdagochtend vinden er bijeenkomsten plaats in de bibliotheek aan de Mariënburg. Er komen ongeveer 40 mensen, jong en oud. Het taalcafé is geen officiële les, maar een informele conversatiegroep waarin men Nederlands kan leren. Een aantal vrijwilligers helpen bij het oefenen van uitspraken, zinsbouw, en gespreksbegeleiding. Bezoekers worden ingedeeld in groepen op basis van hun niveau. In september 2016 is het café gestart: toen was de frequentie nog eens per twee weken. Vanwege alle belangstelling en aanwas van vrijwilligers vindt het taalcafé nu elke woensdag plaats.

26 april 2017
Bron: de Gelderlander